ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
"Η ΚΑΡΤΕΡΙΑ"
Σωματεία
Σωματεία από το νομό Γρεβενών

Σύλλογος των εν Θεσσαλονίκη Κληματακιωτών
΄Ετος ίδρυσης: 1966
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:  ΜΠΙΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιπρόεδρος:  ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ. Γραμματέας:  ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ταμίας:  ΠΑΠΑϊΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΒΡ
Σύμβουλος:  ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο Σύλλογος των εν Θεσσαλονίκη Κληματακιωτών ιδρύθηκε το 1966 στη Θεσσαλονίκη με την υπ' αριθμ. 5372/17-11-1966 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε όμως να θεωρηθεί ως συνέχεια της "Αδελφότητος Αγίου Αθανασίου" των Κληματακιωτών της Κωνσταντινούπολης, που είχε ιδρυθεί το 1892.

Το Κληματάκι (Δοβρούνιτσα), γεωργοκτηνοτροφικό χωριό, ανήκει στο Νομό Γρεβενών και στο Δήμο Ηρακλειωτών (έδρα Aγιος Γεώργιος). Απέχει από την πόλη των Γρεβενών 30 χλμ., ενώ από το Τσοτύλι μόνο 9 χλμ.

Οι κάτοικοί του από παλαιά γίνονταν τεχνίτες, κυρίως πετράδες, ενώ στους νεότερους χρόνους πολλοί έγιναν επιστήμονες.

Πρόσωπα που κινήθηκαν για την ίδρυση του Συλλόγου ήσαν οι: Σπ. Παπαγιαννόπουλος, Γ. και Β. Χασιώτης, Χαρ. Παπα'ίωάννου και Σπ. Παπαβραμίδης.

Σκοπός του Συλλόγου ήταν και παραμένει η διατήρηση της εθνικήςμας ταυτότητας, των παραδόσεων, των ηθών και εθίμων του τόπου, η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μελών, αλλά και με τοχωριό, το Κληματάκι, και την παράδοσή τους από γενιά σε γενιά.

Ο Σύλλογος στο διάστημα της ύπαρξής του έδρασε παραγωγικά σε όλους τους τομείς, όπως προβλέπει το Καταστατικό του, με εκδηλώσεις πολιτιστικού, κοινωνικού, εθνικού, θρησκευτικού χαρακτήρα.

Στα μέχρι σήμερα διοικητικά συμβούλια έλαβαν μέρος πολλά αξιόλογα μέλη της Κληματακιώτικης παροικίας στη Θεσσαλονίκη.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει φιλότιμα τις προσπάθειες των προκατόχων, με στόχο πάντα το συμφέρον των μελών του σωματείου και της ιδιαίτερης πατρίδας.