ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
"Η ΚΑΡΤΕΡΙΑ"
Σωματεία
Σωματεία από το νομό Γρεβενών

Σύλλογος Αβδελιωτών Θεσσαλονίκης "Μανάκεια"
΄Ετος ίδρυσης: 1993
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:  ΤΑΚΟΛΑ-ΜΠΑΣΔΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αντιπρόεδρος:  ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. Γραμματέας:  ΠΑΠΑΓΑΝΤΖΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ταμίας:  ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
Σύμβουλος:  ΦΙΛΙΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
Σύμβουλος:  ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σύμβουλος:  ΤΡΑΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Σύλλογος Αβδελλιωτών Θεσσαλονίκης «Μανάκεια» ιδρύθηκε το 1993, με μέλλον πολύ ευοίων.
Η Αβδέλλα, ένα όμορφο χωριό στην Πίνδο, γειτονιά με τη Σαμαρίνα και τη Βάλλια Κάλντα, ανήκει στο Νόμο Γρεβενών. Από τα Γρεβενά απέχει 40 χλμ. Είναι ορεινό χωριό με υψόμετρο 1400 μ. κ κατοίκους εγγεγραμμένους 1800 περίπου, που όμως δεν κατοικούν εκεί το χειμώνα.

Οι Αβδελλιώτες είναι υπερήφανοι, και δικαιολογημένα, για την καταγωγή από το χωριό το των αδελφών Μανάκη, των πρώτων κινηματογραφιστών στην Ελλάδα, που έζησαν στο τέλος του 1 αιώνα και στις αρχές του 200ύ.

Είναι χαρακτηριστό το ότι η δημιουργία του Συλλόγου συνέπεσε με τις γιορτές για τα 100 χρόν Βαλκανικού Κινηματογράφου, πρωτοπόροι του οποίου υπήρξαν οι αδελφοί Γιάννης και Μίλτος Μ νάκη. Οι Αβδελλιώτες έδωσαν βαρύτητα στο γεγονός αυτό και το γιόρτασαν με διάφορες εκδηλώσε όπως ομιλίες, έκθεση φωτογραφιών σχετικών με τη ζωή των αδελφών Μανάκη κ.ά.

Πέρα από το ιστορικό αυτό γεγονός, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δραστηριoπoίθηκε και προς τους άλλους σκοπούς του, όπως τη σύσφιξη των δεσμών των Αβδελλιωτών στη Θεσσαλονίκη με πολύ καλά αποτελέσματα. Ακόμη, όσο μπορεί, βοηθάει στον εξωρα"ίσμό του χωριού και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής σ' αυτό. Τέλος έχει καθιερώσει να βραβεύει κάθε χρόνο τα παιδιά των συμπατριωτών που μπαίνουν σε ανώτατες σχολές.

Για τη δημιουργία του Συλλόγου κινήθηκαν δραστήρια ο Ιωάννης Τραπότσης, η Μαρία Τακoλα-Μπασδεκίδου κ.ά. Πρώτος πρόεδρός του υπήρξε ο Ι. Τραπότσης.