ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
"Η ΚΑΡΤΕΡΙΑ"
Σωματεία
Σωματεία από το νομό Καστοριάς

Σωματείο Καστοριέων και Γουνεμπόρων Θεσσαλονίκης "Το Κέλετρον"
΄Ετος ίδρυσης: 1907
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:  ΤΟΣΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Αντιπρόεδρος:  ΖΕΡΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γ. Γραμματέας:  ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
Ταμίας:  ΒΟΥΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σύμβουλος:  ΓΥΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σύμβουλος:  ΚΑΠΑΧΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Σύμβουλος:  ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Το Σωματείο Καστοριέων και Γουνεμπόρων Θεσσαλονίκης «ΤΟ ΚΕΛΕΝΤΡΟΝ» ιδρύθηκε το πρώτον το έτος 1907, αρχικά με την επωνυμία «Φιλανθρωπικόν Σωματείον Καστοριέων Θεσσαλονίκης» .

Πίσω από το όνομα αυτό τα μέλη του Σωματείου διατηρούσαν στη σκλαβωμένη ακόμα Θεσσαλονίκη σχετική ελευθερία για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Το 1922 εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το καταστατικό του «Επαγγελματικού Σωματείου Καστοριέων Γουνεμπόρων και μη Θεσσαλονίκης».

Οι δραστηριότητες του Σωματείου, υπό καθεστώς πλήρους ελευθερίας πλέον, είναι εθνικοθρησκευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Βασικός σκοπός ορίζεται η αλληλοβοήθεια των Καστοριανών της Θεσσαλονίκης και η παροχή κάθε είδους συμπαράστασης στους Καστοριανούς που μετανάστευαν στη Θεσσαλονίκη για ένα καλύτερο αύριο.

Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου ήταν κυρίως γουναράδες.

Το Σωματείο εφάρμοσε ριζοσπαστικές για την εποχή ιδέες στα μέλη του. Καθιέρωσε την Κυριακή ως αργία, ενώ για ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης αυτό εφαρμόστηκε πολλά χρόνια αργότερα.

Στο Σωματείο συμμετείχαν αρχικά και γυναίκες, οι οποίες, όταν αργότερα αποσύρθηκαν, αποτέλεσαν μια δυναμική παρουσία στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Θεσσαλονίκης.

Το 1927 τροποποιήθηκε το καταστατικό του Σωματείου και βελτιώθηκε ως προς επί μέρους λεπτομέρειες, χωρίς να αλλάξουν οι βασικές του αρχές. Άλλαξε, ωστόσο, η ονομασία του Σωματείου σε: ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΝΕΜΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΤΟ ΚΕΛΕΤΡΟΝ».


Έκτοτε και για χρονικό διάστημα 50 ετών περίπου, το Σωματείο εμφανίζει θαυμαστές και αξιόλογες δραστηριότητες σε όλους τους τομείς. Μέλη του υπήρξαν ξεχωριστές προσωπικότητες και παράγοντες της οικονομικής ζωής της Θεσσαλονίκης. Στα χρόνια της ακμής του αριθμούσε πέραν των250 μελών.

Τα τελευταία χρόνια το Σωματείο παρουσιάζει μια κάμψη των δραστηριοτήτων του, η οποία οφείλεται στην αδυναμία προσέλκυσης νέων ηλικιακά μελών, γεγονός που εμφανίζεται σε όλα σχεδόντα σωματεία.

Οι προσπάθειες των διοικήσεων των τελευταίων ετών κατατείνουν στην αναστροφή του φαινομένου, πλην όμως, εξαιτίας των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων των νέων ανθρώπων, του γρήγορου σύγχρονου ρυθμού της ζωής και της εκμηδένισης των αποστάσεων με τη γενέτειρα Καστοριά, που αποτελούσε πάντα το σημείο αναφοράς, τούτο δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται.

Σημαντικό πόλο έλξης και συγκέντρωσης των μελών αποτελεί η πλήρως ανακαινισμένη, ιδιόκτητη αίθουσα του Σωματείου (για πενήντα περίπου άτομα), στην καρδιά της πόλης.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ακόμη, πως η πρωτοβουλία ίδρυσης του Συλλόγου το 1922 ανήκε στους Καστοριανούς γουνεμπόρους της Θεσσαλονίκης: Θωμά Γιαννούτα, Ναούμ Παπαγεωργίου, Γεώργιο Μαντόπουλο, Ναούμ Σαμαρά, Γεώργιο Σαμαρά, αλλά και άλλους Καστοριανούς που στήριξαν την προσπάθεια, όπως οι: Ζαχ. Σκαπέρδας, Μιχάλης Μαυροβίτης, Δημ. Παπαντίνας, Κ. Παπαναούμ, Θ. Παπαχρίστου, Π. Άννας κ.ά.

Για την Καστοριά θα χρειάζονταν κάποιοι τόμοι για την περιγραφή της και την ιστορία της. Εδώ θα αναφερθούν δύο μόνο χαρακτηριστικά της στοιχεία: Η άμετρη ομορφιά της με τη λίμνη να την περιβάλλει και να την λαμπρύνει και η σχεδόν μονομερής απασχόληση των κατοίκων της με τη γούνα, που παλαιά της προσέδιδε πλούτο και κατ' ακολουθία ευμάρεια.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω των αλλαγών των συνθηκών σε διεθνή κλίμακα, ο κλάδος διέρχεται διαρκή, όπως φαίνεται, κρίση, κρίση με δυσμενείς, αναπόφευκτα, συνέπειες στην οικονομία, άρα και στη ζωή της πόλης και όλης της περιοχής της.