ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
"Η ΚΑΡΤΕΡΙΑ"
Σωματεία
Σωματεία από το νομό Καστοριάς

Σύνδεσμος των Απόδημων Βογατσιωτών "Ο Άγιος Κωνσταντίνος"
΄Ετος ίδρυσης: 1922
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Αντιπρόεδρος:  ΛΙΟΓΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Γ. Γραμματέας:  ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπλ. Γραμματέας:  ΤΖΙΟΛΑ ΟΛΓΑ
Ταμίας:  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-ΒΑΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σύμβουλος:  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σύμβουλος:  ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σύμβουλος:  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Σύμβουλος:  ΜΠΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Αυτή είναι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου,μετά τις αρχαιρεσίες της 04 Μαρτίου 2009.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Ο Σύνδεσμος των Αποδήμων Βογςιτσιωτών «ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» ιδρύθηκε το έτος 1922. Τότε αξιόλογοι Βογατσιώτες που υπήρξαν και επίλεκτα μέλη της θεσσαλονικιώτικης κοινωνίας, όπως οι: Τριαντ. Νάτσης, Απ. Χαρίσης, Ιωάννης Κούσκουρας, Γ. Σιμώτας, Αλέξ. Λέτσας, Ι. Μόκας, Ζ. Σαβαρίκας, Θ. Ζήσης και άλλοι, αποφάσισαν να αντιμετωπισθούν πιο συστηματικά και αποτελεσματικά οι σχέσεις των συμπατριωτών στη Θεσσαλονίκη, αλλά και θέματα που είχαν σχέση με την πρόοδοκαι την ευημερία της γενέτειρας, του Βογατσικού.

Το Βογατσικό, μια ιστορική κωμόπολη του Νομού Καστοριάς, ήκμασε κατά το 190 αιώνα και κατά τον 20ό η παρουσία του ήταν αισθητή, ενώ είναι δεδομένο πως Βογατσιώτες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα (οικογένεια Δραγούμη κ.ά.).

Στη δημιουργία του Συνδέσμου καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι αναφερθέντες πιο πάνω: Νάτσης, Λέτσας, Κούσκουρας, Σιμώτας κ.ά., ενώ μετά την αναδιοργάνωσή του από το 1953 και εντεύθεν ρόλο στην αναβίωση και σταθεροποίησή του έπαιξαν οι: Ανδρέας Δραγούμης, Ανδρέας Παπανδρέου, Ν. Νάτσιος, Α. Κορομήλης, Παντ. Μπάγκος και οι τελευταίοι πρόεδροι Γ. Σιώτας, Ν. Βαδραχάνης.

Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι πολυσύνθετοι, όπως: η επικοινωνία με τους απανταχού απόδημους Βογατσιώτες, η συνεννόηση μεταξύ τους, η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια, η παρακολούθησηκαι η μέριμνα για τα τοπικά και κοινά ζητήματα της ιδιαίτερης πατρίδας, του Βογατσικού, και η εν γένει φροντίδα για ό,τι συντελεί στην πρόοδο των μελών του και την καλυτέρευση των συνθηκών ζωήςστη γενέτειρα. Μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι παραπάνω επιδιώξεις τα κατά καιρούς ΔιοικητικάΣυμβούλια κινήθηκαν δραστήρια και μπορεί να αναγνωρισθεί πως τα αποτελέσματα είναι σημαντικά.

Έτσι:
1) Επιτεύχθηκε η αγορά ιδιόκτητου γραφείου, όπου δημιουργήθηκε και σημαντική βιβλιοθήκη. Είναι δεδομένο πόσο μια ΣΤΕΓΗ εξασφαλίζει τη διαρκή παρουσία στο προσκήνιο ενός σωματείου αποκλείοντας τις νεκρές περιόδους.
2) Εκδίδεται ανά τρίμηνο εφημερίδα με τα γνωστά ευνο'ίκά αποτελέσματα στο θέμα της επικοινωνίας των μελών σε μια μεγάλη πόλη, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, καθώς και ένα αξιόλογο ημερολόγιο κάθε έτος.
3) Με τη βοήθεια του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης εκδόθηκε το σημαντικό βιβλίο με τίτλο «Η ενδυμασία και η υφαντική στο Βογατσικό» της φιλολόγου - λαογράφου Αγνής Σταυρίδου.
4) Πραγματοποιήθηκαν συνεστιάσεις, εκδρομές, διάφορες συγκεντρώσεις, ώστε να διατηρείται η επαφή των μελών και να προάγεται το πνεύμα φιλίας και σύμπνοιας, αλλά και να συντηρούνται και προβάλλονται ήθη και έθιμα του χωριού.
5) Τέλος ο Σύνδεσμος στοχεύει στη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο Βογατσικό, στην έκδοση των απομνημονευμάτων του εκ Βογατσικού ιερέα και δασκάλου Μακεδονομάχου Παπαδήμου Οικονόμου και των ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων του Θωμά Βράκα.