ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
"Η ΚΑΡΤΕΡΙΑ"
Σωματεία
Σωματεία από το νομό Κοζάνης

Βοϊακή Εστία Θεσσαλονίκης
΄Ετος ίδρυσης: 1958
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:  ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ
Αντιπρόεδρος:  ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Γ. Γραμματέας:  ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ταμίας:  ΚΟΥΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σύμβουλος:  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σύμβουλος:  ΤΣΟΦΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σύμβουλος:  ΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι Βοϊώτες της διασποράς και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διασώσουν την παράδοση της περιοχής Βοΐου, αισθάνθηκαν την ανάγκη να ιδρύσουν το 1958 το Σύλλογο Βοϊωτών Θεσσαλονίκης, που στη συνέχεια, το 1970, μετονομάστηκε σε Βοϊακή Εστία Θεσσαλονίκης.
Την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτέλεσαν οι:
Σωκράτης Καραμητόπουλος, πρόεδρος, ΑθανάσιοςΜπίρδας, Σοφοκλής Καρανικόλας, Θεόδωρος Καρανίκος, Νικόλαος Γκίνης, Αχιλλέας Σκούρτης και Νικόλαος Γκάγκας και το πρώτο Δ.Σ, τουΣυλλόγου Βοϊωτών οι: πρόεδρος Νικόλαος Κούρναβος, Ισμήνη Λεπίδα, Σοφοκλής Καρανικόλας, Σωτήριος Καρανικόλας, Σωκράτης Ευθυμιάδης, Φίλιππος Βυζάκης και Νικόλαος Τέζης.
Οι χρηματίσαντες πρόεδροι του συλλόγου Βοϊου είναι οι:
1)Σωκράτης Καραμητόπουλος, από την Ομαλή, 2)Θεόδωρος Κούρναβος, από το Δίλοφο, 3)Θεόδωρος Καρανίκος, από το Δίλοφο (10 έτη), 4)Γεώργιος Καστανίδης, από την Πλατανιά, 5)ΑντώνιοςΝούλας, από το Δίλοφο, 6)Βασίλειος Μπανιωτόπουλος, από το Μεσόλογγο, 7)Θέμης Δούκάς, απότον Πολύλακκο, 8)Ισμήνη Λεπίδα, από τη Βουχωρίνα, και της Βοϊακής Εστίας οι: 1) Παναγιώτης Παπανικολάου, από το Κριμίνι (1970-1988), 2) Νικόλαος Γκίνης, από τον Αυγερινό (1988-1998), και 3) Ζήσης Ε. Χασιώτης, σημερινός πρόεδρος, από την Ασπρούλα (1999-2002).

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι σκοποί της Βοϊακής Εστίας είναι:
α)Η άμεση επαφή και επικοινωνία των μελών με στόχο την ανάπτυξη στενότερων φιλικών σχέσεων και δεσμών, πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αμοιβαίας υποστήριξης και αγάπης για τη γενέτειρά τους.
β) Η γνώση, η μελέτη, η παρακολούθηση, η προβολή και η άμεση αντιμετώπιση των καυτών τοπικών κοινωνικών και πολιτιστικών προβλημάτων του Βοϊου.
γ) Η διατήρηση του πολιτισμού, της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Τους παραπάνω σκοπούς η Βοϊακή Εστία Θεσσαλονίκης στη διαχρονική της πορεία υλοποιεί και πραγματοποιεί με ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, τόσο στο χώρο της Θεσσαλονίκης, όσο και στην περιοχή Βοϊου.
Η Βοϊακή Εστία στα 44 χρόνια ζωής και δράσης της (1958-2002) παρουσίασε αξιόλογη δραστηριότητα, που καταξιώθηκε όχι μόνο από το χρόνο, αλλά και από τη σωστή εκτίμηση της ιστορίας, τηςπαράδοσης, του πολιτισμού και την αντιμετώπιση, προβολή και επίλυση σύγχρονων προβλημάτων τηςπεριοχής Βοϊου.
Η Βοϊακή Εστία αριθμεί σήμερα 1.500 ενεργά μέλη και συνδρομητές του περιοδικού «BOΪAΚH ΖΩΗ», στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία (Βενιζέλου 50-50 ς όροφος), τα οποία απέκτησε το 1976, σε προσιτή τιμή από το συμπατριώτη εργολάβο αείμνηστο Νικόλαο Καραλή και με την οικονομική συμβολή πολλών συμπατριωτών,
Διαθέτει και λειτουργεί στα γραφεία της και αξιόλογη δανειστική βιβλιοθήκη, που συνεχώς πλουτίζεται με νέες εκδόσεις, που αποτελούν πηγή άντλησης αρχαιολογικών, ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής Βοϊου.
Η Βοϊακή Εστία από το 1971, επί προεδρίας του αείμνηστου Παναγιώτη Παπανικολάου, εκδίδει ένα διμηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό με τίτλο «BOΪAΚH ΖΩΗ», το οποίο θεωρείται στο χώρο της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Μακεδονίας ένα από τα μακροβιότερα περιοδικά, σηματοδοτεί την πνευματικότητα του Βοϊου, την εθνtκοκοινωνική και πολιτιστική προσφορά του.

Πέραν αυτών, μεταξύ των πολλών και σημαντικών έργων της Βοϊακής Εστίας, αξίζει, ενδεικτικά, να αναφερθούν και τα παρακάτω:

ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Η Βοϊακή Εστία Θεσσαλονίκης διοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία πέντε Συμπόσια Ιστορίας, Λαογραφίας, Γλωσσολογίας, Παιδείας και Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Δυτικομακεδονικού χώρου, στα οποία προβλήθηκαν από αξιόλογους συμπατριώτες ομιλητές, ιστορικά, λαογραφικά, γλωσσολογικά κτλ, στοιχεία της ευρύτερης περιοχής του Βοϊου. Όλες οι εισηγήσεις και οι αναφορές των ομιλητών εκδόθηκαν σε βιβλία, με σκοπό να παραμείνουν ως πνευματικό εφόδιο στην ιστορία της περιοχής,

ΟΜΙΛΙΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Η Βοϊακή Εστία πραγματοποίησε πολλές διαλέξεις - ομιλίες με θέματα αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής σημασίας για την περιοχή Βοϊου.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Η Βοϊακή Εστία, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη αξιόλογων συμπατριωτών και γενικότερα προσωπικότητες από τον ευρύτερο δυτικομακεδονικό χώρο, που άφησαν αξιόλογο έργο και επηρέασαν πολιτιστικούς και ιστορικούς τομείς της περιοχής, οργάνωσε φιλολογικά μνημόσυνα, για να τιμήσει: α) το λαογράφο και συγγραφέα Φώτη Παπανικολάου, Δάσκαλο από το Κριμίνι, β) τον ιεροδιάκονο Στέφανο Νούκα, από τη Δάφνη, για τη μεγάλη προσφορά του στο Βόιο, στη Θεσσαλονίκη και στο Έθνος.

ΠΑΜΒΟΪΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Η Βοϊακή Εστία οργάνωσε πέντε παμβοϊκές διασκέψεις με στόχο τη μελέτη και την αντιμετώπιση προβλημάτων της Επαρχίας Βοϊου και Παμβοϊκό Συνέδριο στο Τσοτύλι, υπό την αιγίδα του νομάρχη Κοζάνης, στο οποίο ο τότε πρόεδρος της Β.Ε,Θ. Ν. Γκίνης αναφέρθηκε ειδικά στα χρόνια προβλήματα της περιοχής και κυρίως στb επίμαχο θέμα της ύδρευσης.
Στις 12 Δεκεμβρίου 1999 η Βο'ίακή Εστία, επί προεδρίας Ζήση Χασιώτη, πραγματοποίησε στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης Ημερίδα με θέμα: «Οι αρχαιότητες του Βοιου και τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία», με αξιόλογους ομιλητές και με οκτώ άνακοινώσεις - εισηγήσεις, που έφεραν στο φως στοιχεία ιστορικά και πολιτιστικά της περιοχήςΒοϊου.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ-ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

Το 1969 ο τότε Σύλλογος Βοϊωτών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε την πρώτη παμβοϊακή ετήσια Θεία Λειτουργία στο ναό των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη συσπείρωση της Βοϊακής παροικίας, Από τότε (1969) ο ετήσιος εκκλησιασμός καθιερώθηκε να πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης. Η θρησκευτική αυτή εκδήλωση δίνει την ευκαιρία της γνωριμίας και της συνένωσης όλων των Βοϊωτών της Θεσσαλονίκης. Επίσης καθιερώθηκε, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τα χορευτικά συγκροτήματα του τμήματος νέων στην πλατεία της εκκλησίας να παρουσιάζουν τοπικούς παραδοσιακούς χορούς, υπό τους ήχους μουσικής ορχήστρας από το Βοϊο.
Καθιερώθηκε, ακόμη, να παρατίθεται, μετά τις εκδηλώσεις αυτές, νηστήσιμο γεύμα εργασίας, προς τιμήν του Σεβασμιοτάτου, όπου ο πρόεδρος της Βοϊακής Εστίας αναφέρεται σε προβλήματα του Βοϊου,
Επίσης καθιερώθηκε η τέλεση του ετήσιου χορού με κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Βοϊακή Εστια, στα πλαίσια των υψηλών πνευματικών στόχων της και για καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των νέων της Βοϊακής παροικίας, αλλά και των ελάχιστων εναπομεινάντων νέωνστη γενέτειρα, οργάνωσε πέντε μαθητικού ς διαγωνισμούς, με θέματα ιστορίας, λαογραφίας, καθώςκαι εκλα'ίκευμένα θέματα προβλημάτων της Επαρχίας Βοϊου,

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Η Βοϊακή Εστία κάθε χρόνο συμμετέχει στο πάνδημο μνημόσυνο των Μακεδονομάχων, που τελείται στο χωριό Δαμασκηνιά και πλαισιώνει την εκδήλωση με το χορευτικό όμιλο του τμήματος νέων.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΪΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Οι χορευτικοί όμιλοι του τμήματος νέων αποτελούν το ζωντανότερο κύτταρο, γιατί είναι το φυτώριο, όπου αναπτύσσεται και καλλιεργείται η αγάπη των νέων μας για την παράδοση και τις πολιτιστικές αξίες του Βοϊου. Το τμήμα νέων, στα πλαίσια των πολιτιστικών στόχων και δραστηριοτήτων του, λαμπρύνει με την άψογη εμφάνισή του με τις τοπικές παραδοσιακές φορεσιές στις διάφορες εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην περιοχή Βοϊου.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΪΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Η Βοϊακή Εστία:
Βράβευσε και τίμησε με αναμνηστική πλακέτα τη Θεούλα Καρούτα, από το Τσοτύλι, και τους αδελφούς Νικόλαο, Απόστολο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου από τη Σιάτιστα, για την καταξιωμένη προσφορά τους, ως δωρητές και ευεργέτες.
Βράβευσε τον πολυβραβευμένο αριστούχο φοιτητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αθανάσιο Χαρ. Βαμβακίδη, από τη Δραγασιά, για τις μεταπτυχιακές του σπουδές με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο HARVARD των Η.Π.Α.
Τίμησε με τιμητική πλακέτα τον επί πολλά χρόνια πρόεδρο της Βοϊακής Εστίας αείμνηστο Παναγιώτη Παπανικολάου, από το Κριμίνι, και τον ανακήρυξε επίτιμο πρόεδρό της.
Βράβευσε και τίμησε με αναμνηστικές πλακέτες και διπλώματα τιμής για την πολύτιμη εθνικοκοινωνική και πολιτιστική τους προσφορά στην περιοχή του Βοϊου, της Δυτικής Μακεδονίας και τηςΜακεδονίας, γενικότερα, τους: α) Κωνσταντίνο Στεργιάδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, β) Αλέξανδρο Αδαμίδη, δάσκαλο και συγγραφέα, γ) Ιωάννη Ζηκόπουλο, δημοσιογράφο και διευθυντή της Εφημερίδας «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΡ ΑΒΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΪΑκΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

α)Στις 13-4-1975 στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σε ειδική τελετή, η Βοϊακή Εστία βραβεύτηκε, για το πολύπλευρο εθνικοκοινωνικό της έργο, από το Ροταριανό Όμιλο Θεσσαλονίκης με βραβείο ευποιίας και χρυσό μετάλλιο.
β)Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της (1939-1979), τίμησε με αναμνηστικό μετάλλιο και τη Βοϊακή Εστία, σε ειδική πανηγυρική εκδήλωση, που πραγματοποίησε στις 29-31/10/1980.
γ)Επίσης, τη Βοϊακή Εστία τίμησε με αναμνηστική πλακέτα, για το πολύπλευρο έργο της, ο Σύλλογος Δαμασκηυιωτών Θεσσαλονίκης.
δ)Ακόμη τη Βοϊακή Εστία τίμησε με πλακέτα και η Ένωση Γυναικών Δυτικής Μακεδονίας, σε ειδική τελετή.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΪΑκΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Η Βοϊακή Εστία προέβη στην έκδοση των παρακάτω βιβλίων:
1)Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης και τα εκπαιδευτήρια Τσοτυλίου-Παναγιώτη Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη 1971.
2)Γλώσσα και Λαογραφία Επαρχίας Βοΐου - Φώτη Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη 1973.
3)Πρακτικά Α' Συμποσίου: Ιστορίας-Λαογραφίας-Γλωσσολογίας Δυτικομακεδονικού χώρου,Θεσσαλονίκη 1976.
4)Πρακτικά Β' Συμποσίου: Ιστορίας-Λαογραφίας-Γλωσσολογίας-Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Δυτικομακεδονικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1979.
5)Ο κοσμοκαλόγερος Στέφανος Νούκας - Παναγιώτη Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη 1981.
6)Πρακτικά Γ Συμποσίου: Ιστορίας-Λαογραφίας-Γλωσσολογίας-Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Δυτικομακεδονού χώρου, Θεσσαλονίκη 1985.
7)Παιδικές αναμνήσεις -Φώτη Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη 1985.
8)Πρακτικά Δ' Συμποσίου: Θεσσαλονίκη 2300 χρόνια, Θεσσαλονίκη 1986.
9)Το πνευματικό Βόιο-Επετηρίδα συγγραφέων Επαρχίας Βοϊου (επιμέλεια: Αλέξ. Αδαμίδη), Θεσσαλονίκη 1990.
10)Η Βοϊακή Εστία και το πολύπλευρο έργο της (επιμέλεια Αλέξ. Αδαμίδη), Θεσσαλονίκη 1992.
11)Η Σεπτή επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Τσοτύλι - 28 Μαί:ου 1999 (επιμέλεια Ζήση Χασιώτη, προέδρου της Βοϊακής Εστίας, και Αλεξ. Μπακαιμη, φιλολόγου καθηγητή), Θεσσαλονίκη 1999.
12)Πρακτικά Ημερίδας της 12ης Δεκεμβρίου 1999, Θεσσαλονίκη 2000 (επιμέλεια: Ζήση Χασιώτη,προέδρου της Βο'ίακής Εστίας, και Αλεξάνδρου Μπακαΐμη, καθηγητή).
13)Πανηγυρικές ομιλίες για τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 28ης Οκτωβρίου 1940-1941 των Αριστοτέλη Κωστοπούλου και Αλεξάνδρου Μπακαΐμη, Θεσσαλονίκη 2002.
14)Η συμβολή της επαρχίας Βοΐου και της ευρύτερης περιοχής στο έπος του 1940-'41 (επιμέλεια Αλ. Μπακαΐμη).