ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
"Η ΚΑΡΤΕΡΙΑ"
Σωματεία
Σωματεία από το νομό Κοζάνης

Σύλλογος Σιατιστέων Θεσσαλονίκης
΄Ετος ίδρυσης: 1931
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:  ΣΚΟΥΛΙΟΥ - ΝΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Αντιπρόεδρος:  ΓΡΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ. Γραμματέας:  ΚΑΡΑΛΙΓΚΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ταμίας:  ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Σύμβουλος:  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
Σύμβουλος:  ΤΖΙΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σύμβουλος:  ΦΩΛΙΑ ΑΝΝΑ

Ο Σύλλογος Σιατιστέων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1931, αλλά ο Ιωάννης Αποστόλου στο βιβλίο του «Ιστορ/α της Σιάτιστας» αναφέρει ότι από το 1870, περίπου, άρχισε να δημιουργείται στη Θεσσαλονίκη ο πυρήνας της παροικίας Σιατιστέων, οι οποίοι κατά το έτος 1911 οργανώθηκαν σε σωματείομε πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Χονδροδήμο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη δράση εκείνου του συλλόγου. Ίσως να συντέλεσαν σ' αυτό οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν στη διάρκειατης Τουρκοκρατίας και μετά.

Μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας παρατηρήθηκε μεγάλο ρεύμα εγκατάστασης Σιατιστινών στη Θεσσαλονίκη.

Η ιδέα επανίδρυσης Συλλόγου Σιατιστέων στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το 1931.

Στις 9 Αυγούστου 1931 οι: Μιχ. Κουκουλίδης. Ζ. Βέρρος, Ν. Δαλιανίδης, Β. Λαζάρου, Αλ. Αλεξίου, Δ. Βούρος, Κ. Δούκας, Κ. Καρακώτσιος, Γ. Γκαργκατσόνιας, Ι. Βούρος, Μ. Ταχουγιάννης, Δ. Τσιρώνης, Γ. Φυλλίδης και Η. Μιχαηλίδης αποφάσισαν την ίδρυση του Συλλόγου. Στις 17 Ιανουαρίου1932 έγινε η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών και εκλέχτηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που το αποτέλεσαν οι: Μιχ. Κουκουλίδης, πρόεδρος, Ζήσης Βέρρος, αντιπρόεδρος, Ιωάν. Κατράνας, ταμίας, Φ. Φυλλίδης, γ. γραμματέας και Αλ. Αλεξίου, ειδ. γραμματέας. Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε ως σκοπό να συσπειρώσει γύρω του τους Σιατιστείς και να στρέψει την προσοχή τους στη φροντίδα για τη γενέτειρα, τη Σιάτιστα.

Η Σιάτιστα, έδρα του ομώνυμου Δήμου και πρωτεύουσα της άλλοτε Επαρχίας Βοιου, με κατοίκους περίπου 6.000, βρίσκεται σε υψόμετρο 920 μ. και απέχει από την Κοζάνη 27 χλμ.

Στη Σιάτιστα εδρεύει και η Ιερά Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης.
Η Σιάτιστα παρουσίασε μεγάλη οικονομική και πνευματική άνθηση μεταξύ του 170υ και 19oυ αιώνα, σε βαθμό που νά ονομαστεί Φλουροχώρι από τη μεγάλη εισροή ξένων νομισμάτων. Νέα ακμή γνώρισε και στο δεύτερο μισό του 200ύ αιώνα χάρη στην επεξεργασία των γουναρικών.

Δείγματα της πρώτης ακμής αποτελούν τα διασωθέντα αρχοντικά, οι ναοί κ.ά., αλλά και η ανάδειξη πλήθους αξιόλογων πνευματικών ανδρών και αγωνιστών της ελευθερίας. Αποτέλεσμα της πνευ. ματικής άνθησης αποτελεί και η Μανούσειος Δημοτική Βιβλιοθήκη με εκδόσεις και χειρόγραφα των170υ, 180υ και 190υ αιώνων.

Η Σιάτιστα χωρίζεται σε δύο «μαχαλάδες», στη Χώρα (Άνω Σιάτιστα) και τη Γεράνεια (Κάτω Σιάτιστα).

Ονομαστά προ'ίόντα της, εκτός από τις γούνες, είναι και τα κρασιά της...

Ο Σύλλογος Σιατιστέων Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή του, το 1931, μέχρι το 1950 βρισκόταν σε αδράνεια ή υπολειτουργούσε και λόγω των ανωμαλιών της περιόδου εκείνης. Το 1950 όμως ο Μ. Κουκουλίδης, με συμπαραστάτες τους I. Μιχαηλίδη, Α. Σφήκα, Θ. Τεντοκάλη, Χ. Μπλεκάτση και Δ. Τσιρώνη τον επανέφερε στην ενεργό δράση και από τότε, χωρίς διακοπές, κινείται με διάφορες εκδηλώσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί καταγράφονται στο καταστατικό του. Συγκεντρώσεις για εορτασμό εθνικών και τοπικών επετείων, χοροί, ενισχύσεις κοινωνικών φορέων της Σιάτιστας, εκδρομές, διαλέξεις με αξιόλογους ομιλητές, βραβεύσεις μαθητών είναι ο κύκλοςτων εκδηλώσεων, προς τις οποίες κινήθηκαν τα κατά καιρούς Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου.

Πρέπει να αναφερθεί η συνεχής έκδοση του εντύπου «ΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΙΝΑ», γεγονός που συντείνει στην εγρήγορση των μελών - συμπατριωτών και βοηθάει την επικοινωνία μεταξύ των.