ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
"Η ΚΑΡΤΕΡΙΑ"
Σωματεία
Σωματεία από το νομό Γρεβενών

   Σύλλογος των εν Θεσσαλονίκη Γρεβενιωτών
   Σύλλογος Αβδελιωτών Θεσσαλονίκης "Μανάκεια"
   Αδελφότης των εν Θεσσαλονίκη Κατοικούντων Αϊγιωργιτών "ο Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος"
   Σύλλογος Αγιοκοσμιτών και Φίλων "Κοσμάς ο Αιτωλός"
   Σύλλογος Αηδονιωτών "Η 'Ενωση"
   Σύλλογος Αμυγδαλιωτών Θεσσαλονίκης
   Σύλλογος Δεσκατιωτών Θεσσαλονίκης "Ο Πρίονος"
   Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ζιακαίων Θεσσαλονίκης
   Πολιτιστικός Σύλλογος Καληραχιωτών Θεσσαλονίκης
   Σύλλογος Καλλονιωτών "Ο Άγιος Νικόλαος"
   Μορφωτικός - Κοινωνικός - Φιλανθρωπικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Κιβωτιατών Θεσσαλονίκης
   Σύλλογος των εν Θεσσαλονίκη Κληματακιωτών
   Σύλλογος Κυδωνιωτών Θεσσαλονίκης
   Σύλλογος Περιβολιωτών Θεσσαλονίκης "Η Πίνδος"
   Σύλλογος Απόδημων Ροδιωτών
   Σύνδεσμος Σαμαριναίων Θεσσαλονίκης "Ο Σμόλικας"
   Σύλλογος Σπηλιωτών Θεσσαλονίκης
   Σύλλογος Τρικορφιωτών Θεσσαλονίκης
   Πολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού Δασυλλιωτών "Η Αγία Παρασκευή"