ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
"Η ΚΑΡΤΕΡΙΑ"
Σωματεία
Σωματεία από το νομό Κοζάνης

   Σύλλογος Κοζανιτών Θεσσαλονίκης "Ο Άγιος νικόλαος"
   Βοϊακή Εστία Θεσσαλονίκης
   Σύνδεσμος Φοιτησαντών εν τη Τσοτυλίω Σχολή
   Μορφοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιασματών "Ο Άγιος Αθανάσιος"
   Πολιτιστικός λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονικέων Αηδονοχωριτών
   Σύλλογος Αλιακμονιτών Θεσσαλονίκης
   Πολιτιστικός Σύλλογος Αυγερινιωτών Θεσσαλονίκης
   Σύλλογος Βελβεντινών Θεσσαλονίκης "Τα Πιέρια"
   Κεντρικός Σύλλογος Βλατσιωτών Θεσσαλονίκης "Ο Άγιος Παντελεήμων"
   Εκπολιτιστικός - Μορφωτικός Σύλλογος Βροντής - Λευκαδίου (παράρτημα Θεσσαλονίκης)
   Σύλλογος Γαλατιναίων Θεσσαλονίκης "Η Αγία Παρασκευή"
   Σύλλογος Δαμασκηνιωτών Θεσσαλονίκης
   Ένωση Απανταχού Διλοφιτών
   Ένωση Ερατυραίων Θεσσαλονίκης "Η Αλληλοβοήθεια"
   Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ζωνιτών
   Σύλλογος των Απανταχού Ιμεριωτών
   Σύνδεσμος Καταφυγιωτών Θεσσαλονίκης "Τα Πιέρια"
   Προοδευτικός Σύλλογος Γυναικών Κριμινίου
   Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροδενδριτών Θεσσαλονίκης "Το Μαυροδένδρι"
   Εκπολιτιστικός Μορφωτιός Σύλλογος Νεαπολιτών Θεσσαλονίκης
   Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης "Ο Μύριχος"
   Σύλλογος Πλατανορρευματινών Θεσσαλονίκης
   Σύλλογος Πολυκαστριωτών Θεσσαλονίκης "Η Αγία Παρασκευή"
   Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντοκωμιτών Θεσσαλονίκης
   Σύλλογος Πτολεμαϊτών Θεσσαλονίκης "Εορδαϊκή Εστία"
   Σύλλογος Ροδοχωριτων Βοΐου "Η Πρόοδος"
   Σύλλογος Σερβιωτών Θεσσαλονίκης "Οι Άγιοι Ανάργυροι"
   Σύλλογος Σιατιστέων Θεσσαλονίκης
   Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Σκαλοχωριτών "Η Αγία Παρασκευή"
   Σύλλογος Σταυροδρομιτών Θεσσαλονίκης "Η Πλαζομιστα"
   Σύλλογος Τσοτυλιωτών Θεσσαλονίκης και Φίλων Τσοτυλίου
   Σύλλογος Φουφιωτών Θεσσαλονίκης και Περιχώρων "Ο Καπετάν Φούφας"